En bra norsk studie visade att Solian (amisulprid) minskade symptom vid schizofreni under 52 veckor mer än aripiprazol (Abilify) och olanzapin (Zyprexa).

Symptomen mättes med PANSS-testet och var vid starten 78,4.

Efter 52 veckor var amisulprid 32,7 lägre, aripiprazol 21,9 och olanzapin 23,3.

Slutsatsen var att amisulprid var bäst och att skillnaderna var minimala i biverkningar.

Läs mer hos HCP Live.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-11-21 14:17
PANSS-testet mäter 7 positiva symptom, 7 negativa samt 16 allmänna symptom. Troligen har Solian bäst effekt mot negativa symptom och det kan ha påverkat resultatet. Överraskande är den lilla skillnaden mellan Zyprexa och Abilify. Tidigare har ju Zyprexa ansetts klart bäst, men detta tyder inte på det.

Du har inte rätt att posta kommentarer