Hyponatremi är en potentiellt allvarlig elektrolytrubbning som kan orsaka balansrubbning, förvirring och ibland kramper, koma och död.

I Sverige sjukhusvårdas över 1 000 individer per år på grund av hyponatremi.

Den absolut vanligaste orsaken till hyponatremi är vätskeretention till följd av en inadekvat ökad insöndring av antidiuretiskt hormon, så kallad SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion).

Även flera av de läkemedel som används inom psykiatrin har kopplats till en ökad risk att drabbas av hyponatremi på basen av vätskeretention, exempelvis SSRI och neuroleptika.

Vi konkluderade att litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer