Hannes Qvarfordt

Att medicinera eller inte – åsikterna går isär bland RSMH:s medlemmar.

För vissa är medicin en förutsättning i tillvaron, medan andra har negativa erfarenheter.

Vi vill vara en organisation som rymmer alla dessa perspektiv och bidra till att frågan debatteras öppet och med respekt för den enskildes behov och val. 

RSMH driver som organisation att brukare ska erbjudas alternativ såsom psykoterapi och att all medicinering ska följas upp kontinuerligt.

Hannes Qvarfordt bidrar här med en kritisk blick på psykofarmaka och läkemedelsindustrin i dagens blogginlägg.

Läs mer i RSMHBloggen.