Män får oftare Litium eller Lithionit

Vården i Sverige vid bipolär sjukdom uppvisar ojämlikheter kopplade till både socioekonomi och kön, visar forskning vid Göteborgs universitet.

Exempelvis får män oftare litium, den behandling som anses ha bäst stabiliserande effekt vid sjukdomen.

Läs mer hos forskning.se.