På grund av mycket stor efterfrågan finns det begränsad tillgång till haloperidol (Haldol) injektion 5 mg/ml 5x1 ml.

Det finns ett alternativt läkemedel på licens. Licenspreparatet kostar 190 kr för 5x1 ml ampuller.

Depotberedning för injektion Haldol depot, finns tillgängligt för beställning.

Haloperidol används vid till exempel psykoser, konfusionstillstånd hos äldre och illamående.

Läs mer hos Janusinfo.