Regeringen har beslutat att mängden läkemedel som får lämnas ut på recept vid ett tillfälle högst får motsvara det beräknade behovet för 90 dagar.

Tidigare har patienten kunnat hämta ut läkemedel för ett år och betala själv för det som inte täcks av läkemedelsförmånen.

Begränsningen gäller från och med den 1 april 2020.

Läs mer hos Janusinfo.

Du har inte rätt att posta kommentarer