Clozapine och olanzapin gav störst effekt på ämnesomsättningen

En metaanalys av 100 randomiserade kliniska studier med totalt 25 000 personer  på antipsykotikabehandling under kortare tid vid schizofreni, där effekten på ämnesomsättningen studerades.

Biverkningar, som studerades var viktökning, BMI, ökning av blodglukos, kolesterol och andra blodfetter.

Clozapine och olanzapin ökade starkt vikten, glukos och kolesterol, som gav 76 % ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Äldre män hade ökad risk för störningar i ämnesomsättningen.

Latuda och Reagila gav däremot en förbättring av glukos och kolesterol. Men Abilify, Rxulti och ziprasidon var också bra.

Ju mer viktökning, som iakttogs desto bättre effekt mot symptomen.

Läs mer hos The Conversation.

Läs originalartikeln i The Lancet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-12-21 20:27
Solian ger bättre effekt än Zyprexa men sämre än Clozapine. Men Solian ger ingen stor viktökning utan ganska låg. Jag tror att man endera kommer börja medicinera Clozapine och Zyprexa med kolesterolhämmare och diabetesmedlet metformin. Men jag tror också att man kan försöka lägga till Latuda eller Reagila till Clozapine för att försöka normalisera blodfetter och glukos.

Du har inte rätt att posta kommentarer