Intervjun är på engelska och professorn diskuterar olika aspekter på antipsykotikaanvändningen vid schizofreni. 

Han har kommit fram att antipsykotikan kan inte avbrytas de första 8 åren.

Depåinjektioner är bättre än tablettbehandling.