Behandlingsresistens innebär ingen effekt av två olika antipsykotika.

Men 35 % har inte tagit antipsykotikan när man mäter koncentrationen i blod.

Men interaktioner med andra läkemedel kan störa liksom snabb nedbrytning av antipsykotika.

Kraftig stress och missbruk måste också övervägas vid behandlingsresistens.

Behandling med Clozapine ger effekt hos 80 % efter de första 2,8 åren av sjukdomen, men bara hos 30 % om den startar sent.

Här kan du se en 10 minuters video om detta hos Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer