Män och kvinnors reaktion på Clozapine har studerats i litteraturen, men bevisen är begränsade.

Kvinnor har mindre chans att få effekt av Clozapine än män och kan oftare bli inlagda.

Kvinnor har högre risk för diabetes, viktökning och förstoppning.

Män kan få större risk för störd ämnesomsättning med större risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-08-30 19:05
De verkar inte mätt om män och kvinnor medicinerar rätt i samma utsträckning. Om kvinnor avbryter medicineringen mer blir effekten sämre och det blir fler inläggningar. Om man avbryter Clozapine kan en psykos flamma upp snabbt. Men Clozapine ger mindre medicinavbrott än andra antipsykotika och lika få avbrott som depåinjektioner dvs 20 %. Det man kanske skall fundera på är att ge kvinnor Clozapine och Abilify för det ger 10-20 % mer effekt.
björk
#1 björk 2019-08-29 20:12
Jag glömmer
Det aldrig. Sebastian gav mig min
Föööööösta Clozapine / Leponex

Du har inte rätt att posta kommentarer