För de flesta antipsykotika, som används vid schizofreni är många skillnader relativt små utom skillnaden i biverkningar enligt en stor studie av kliniska studier.

Clozapin, amisulprid, zotepin (finns i USA), olanzapin och risperidon var signifikant bättre än placebo på att minska symptom.

Gamla antipsykotika gav mer extrapyramidala biverkningar och höjning av prolaktin medan nyare antipsykotika gav mer viktökning och trötthet.

Amisulprid, risperidon, olanzapin, Invega och Haldol var effektivare än andra på att minska positiva symptom.

Clozapin, amisulprid och olanzapin minskade negativa symptom och depression mer signifikant än andra antipsykotika.

Abilify gav bäst förbättring i livskvalité.

Tolv antipsykotika gav viktökning, men mest olanzapin och Serdolect.

Mest prolaktinökning gav olanzapin, Latuda, Serdolect, Haldol, amisulprid, risperidon och Invega.

Läs mer hos Medscape.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2019-09-26 17:22
En annan sajt skriver om studien:
https://www.psychiatryadvisor.com/home/schizophrenia-advisor/comparing-pros-cons-of-antipsychotics-for-multi-episode-schizophrenia/
Geta
#2 Geta 2019-07-23 19:33
Rastlöshet och fetma kan inte höra till livskvalitet.
Admin1
#1 Admin1 2019-07-23 18:59
Många känner inte till att när man mäter schizofrenisymptom för att studera läkemedelseffekt, så mäts ett 30-tal symptom. Förutom positiva symptom och negativa symptom, som mäter 7 symptom var så finns 16 allmänna symptom också. Sedan kan också livskvalite och också biverkningar mätas. Det gör det hela lite komplext. I dessa studier ingick inte Reagila och Rxulti. Reagila hade sannolikt varit bäst på negativa symptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer