SMS påminnelser förbättrade medicineringen och minskade återfall samt inläggningar vid schizofreni i en fattig del av landsbygden i Kina.

I studien fick deltagarna antipsykotika gratis och randomiserades i två grupper, där ena gruppen fick SMS-påminnelser.

Med SMS förbättrades medicineringen med 27 % återfallen minskade med 36 % och inläggningarna med 65 %.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-04-21 16:07
Trots det faktum att skillnader inte observerades mellan alla faktorer som undersöktes, framhäver minskningen av positiva symtom och förbättringen av läkemedelsintaget, såväl som patientens egenmakt, potentialen för SMS att vara ett användbar och effektiv metod för människor med schizofreni och schizoaffektiv för att identifiera tidiga tecken på återfall.
https://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/sms-text-messages-help-prevent-relapse-schizophrenia-and-schizoaffective-disorder/
Admin1
#1 Admin1 2019-05-01 19:30
Ganska bra resultat med 65 % färre inläggningar. Glömska kan vara en orsak till att r medicinen inte tas, men 30 % i Sverige har depåinjektioner. Sedan de som får Clozapine har lika får behandlingsavbrott som depåinjektioner. 30 % får Clozapine. så i Sverige har 60 % ett visst skydd mot att glömma medicinen. Ganska bra!

Du har inte rätt att posta kommentarer