Användningen av antipsykotiska läkemedel på äldreboenden i Tidaholm har minskat, men är fortfarande hög jämfört med i de flesta närliggande kommuner.

Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Aggressivitet kan vara en del av sjukdomsbilden vid senildemens.

Då kan antipsykotiska läkemedel vara till hjälp, precis som vid psykotiska symptom, enligt Socialstyrelsen.

Dock används dessa läkemedel enligt Socialstyrelsen ofta inom äldrevården även för att dämpa andra symptom vid demens, så som motorisk oro eller rop och har då oftast ingen effekt, eller en mycket begränsad effekt.

Läs mer hos Skövde Nyheter.