Hos patienter med en för låg eller för hög aktivitet hos CYP2D6-enzymet i levern misslyckas behandlingen i mycket större utsträckning, med all sannolikhet beroende på biverkningar respektive avsaknad av effekt, säger Martin Jukic, Karolinska institutet.

Både de med för höga och de med för låga läkemedelskoncentrationer bytte ofta medicinering.

Det var Risperidon och Aripiprazol, som studerades.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Du har inte rätt att posta kommentarer