Viktigt är att tidigt ha ett samtal med patienten och berätta om sjukdomen samt att medicinering är viktigt för att sköta sjukdomen och förhindra återfall.

När man talar om att medicinen är viktigt kan man ju erbjuda depåinjektioner, som ger garanterad medicinering.

Sedan 6 -12 månader senare kan man ta upp det igen.

Det finns en studie UCLA-studien med depåinjektion till de med första psykosen, som gav dramatiska förändringar.

I USA verkar psykiatern bara träffa patienten 10 min, vilket är för kort tid för att skriva ut depåinjektioner.

Men idag ges depåinjektioner för sent efter flera återfall  och samma sak gäller Clozapine.

Läs mer hos Pharmacy Times.

I USA får 10 % depåinjektioner och 10 % Clozapine. I Sverige är det 30 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer