De verkar positivare till nyare antipsykotika i depå eftersom risken för tardiv dyskinesi kan vara 80 % lägre.

Men de säger saknar man sjukförsäkring (USA). då blir det billiga Haldol depåinjektion.

Det finns studier som tyder på att depåinjektion ger mindre risk för tardiv dyskinesi pga jämn dosering kontra ojämn.

Läs mer hos MD.

USA har färre sorter depåinjektioner av gamla antipsykotika än vad vi har.