De verkar positivare till nyare antipsykotika i depå eftersom risken för tardiv dyskinesi kan vara 80 % lägre.

Men de säger saknar man sjukförsäkring (USA). då blir det billiga Haldol depåinjektion.

Det finns studier som tyder på att depåinjektion ger mindre risk för tardiv dyskinesi pga jämn dosering kontra ojämn.

Läs mer hos MD.

USA har färre sorter depåinjektioner av gamla antipsykotika än vad vi har.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-04-14 22:29
I Sverige rekommenderas ofta Abilify Maintena, men missbrukare med psykossjukdom bör få Risperdal Consta enligt Socialstyrelsen. Den tas varannan vecka. Abilify Maintena ges en gång i månaden. Troligen ger depåinjektioner längre skyddseffekt mot psykos än injektionstiden. För Xeplion talar man om 6 månader och den ges varje månad.

Du har inte rätt att posta kommentarer