Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka.

Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga.

Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Läs mer hos Socialstyrelsen.