Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka.

Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga.

Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-04-08 18:40
Antidepressiva kan användas mot annat än depression, som ångest, ångestsjukdomar och i vissa fall också sömnbesvär. SSRI ersätter idag ofta bensodiazepiner vid ångest. Hos de nya i psykosregistret har 34 % antidepressiva. Antidepressiva verkar minska dödligheten i schizofreni medan daglig bensodiazepin kan öka dödligheten med 70 %. Vid schizofreni förekommer depressioner mest de första 5-6 åren.

Du har inte rätt att posta kommentarer