Depåinjektioner har enorma fördelar och man vet säkert om medicinen tagits vid t.ex återfall.

Att mäta läkemedelskoncentrationen görs oftast inte vid återfall.

Att ge patienterna betalt om de tar depåinjektionen kan öka följsamheten (20 % avbryter depåinjektioner).

Läs mer hos MD.

I USA får bara 10 % depåinjektioner eller Clozapine, medan i Sverige 30 % av båda, så USA är sämre.