Hur förhindra inläggning? Bästa sättet är att inte ha någon sjukförsäkring för då blir man aldrig inlagd (USA).

Avbruten medicinering är ett stort problem för all medicinering, men värre vid schizofreni pga nedsatt kognition och sjukdomsinsikt.

Men det verkar också att den avbryts pga upplevd dålig effekt, viktökning och rastlöshet.

För läkaren gäller att kontrollera biverkningarna och sätta in motåtgärder, som dossänkning, preparatbyte, så inte medicineringen avbryts pga biverkningar.

Men ett återfall är en katastrof för inläggningar idag är krishantering och varar bara några dagar, medan förr var man stabil och redo att återuppta livet efteråt.

Särskilt illa är det om eftervård saknas.

Läs mer hos MD.