Hur förhindra inläggning? Bästa sättet är att inte ha någon sjukförsäkring för då blir man aldrig inlagd (USA).

Avbruten medicinering är ett stort problem för all medicinering, men värre vid schizofreni pga nedsatt kognition och sjukdomsinsikt.

Men det verkar också att den avbryts pga upplevd dålig effekt, viktökning och rastlöshet.

För läkaren gäller att kontrollera biverkningarna och sätta in motåtgärder, som dossänkning, preparatbyte, så inte medicineringen avbryts pga biverkningar.

Men ett återfall är en katastrof för inläggningar idag är krishantering och varar bara några dagar, medan förr var man stabil och redo att återuppta livet efteråt.

Särskilt illa är det om eftervård saknas.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2019-04-03 19:24
Jag har läst om familjer i USA, som gått i konkurs på grund av barnens sjukhusräkningar efter psykos, men i USA försvinner skulderna vid konkurs och man börjar sedan som skuldfri. Sedan får man behålla viss summa pengar och fast egendom. Vissa skulder försvinner inte som studielån antagligen för att inte få så många konkursansökningar. Det är OK att gå i konkurs i USA.
Geta
#2 Geta 2019-04-02 19:44
Många personer med psykos lever på gatorna i USA. Det sa författaren David Sedaris i Babel i SVT2 i söndags. Han sa att det ser man inte i Europa.
Admin1
#1 Admin1 2019-04-02 19:34
Det finns korta inläggningar i Sverige, men medel för frivillig vård är en månad och tvångsvård 3 månader. Rättspsyk 5 år. Gissar att kostnaden gör vården kort i USA för vård där är dyr. Vård en vecka kan kosta säkert 100 000 kr. I boken Surviving schizophrenia skriver Professor Torrey att även de rikaste måste lära sig att sitta ner när de öppnar räkningen för inläggningen för schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer