Elisabeth Wallenius mfl
ordförande för Funktionsrätt Sverige

Möjligheten att kunna se hur ett läkemedel förskrivs över landet är central för att vi ska kunna avgöra om vården är jämlik.

Men en färsk dom innebär att läkemedelsstatistiken nu försämras. Det duger inte att hänvisa till forskningen, forskning är en omväg när möjligheten till löpande statistik finns.

Regeringen bör snarast hitta en lösning på situationen, uppmanar Funktionsrätt, SPF Seniorerna samt företrädare för Stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-03-26 17:50
Tydligen är det bara läkemedel med en tillverkare som undantas. Det är Latuda, Reagila, Serdolect , Xeplion, Trevicta och Abilify Maintena. Aripiprazol, Risperidon Olanzapin mfl berörs inte. Förr kunde man hitta hos Socialstyrelsen vilka antipsykotika som användes mest, men idag hittar jag inte längre sådan statistik. Gissar Quetiapine, Aripiprazol, Risperidon och Olanzapin används mest. Quetiapine för det är ett stort preparat för bipolära.

Du har inte rätt att posta kommentarer