Professor Jari Tiihonen, KI

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel.

Kombination av läkemedlen klozapin och aripiprazol visade bäst resultat och gav 14-23 procent lägre risk för återinläggning jämfört med endast klozapin, som var den monoterapi med bäst resultat.

Resultaten borde leda till ändring av dagens behandlingsriktlinjer som kategoriskt avråder från kombinationsbehandling, anser forskarna.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Läs originalartikeln gratis i JAMA Psychiatry Figure 2 intressantast.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-02-21 14:15
Intressant studie:
Att lägga till depåinjektion till Clozapine gav inget och heller inte Olanzapin. Bäst effekt gav aripiprazol, som också har fördelen att vikten minskar med 2 kg. Olanzapin och Clozapine är kemiskt besläktade medan aripiprazol är en egen grupp bland antipsykotika (atypisk atypisk).

Japan är världsmästare i antipsykotikakombinationer där vissa kan ha 7 olika antipsykotika.

Här är tabellen från artikeln där man kan se olika resultat.


https://cdn.jamanetwork.com/ama/content_public/journal/psych/0/yoi180108f2.png?Expires=2147483647&Signature=SKv90yoUBqwzvExkBwiOncqq31yBZ8j0qRzO9E4AgkNu18K0A9C7PRdTO1czDDD~FxWMdecfpowfO94u6zEJ1L2Gdaa7gK3pk6DWDojPbLOjAUUVDhemCrR1HBqGffTFdb37-t~azXex8gRa5fVf2cDYSzAroetJy~b47imcJ6rF9gvqlL5sIDocGAXIgHZ4VOVxJvKuPDaW2hkwtNVAdOvM2MHmOTQBUiVjmfEFOHtMuVDUrCPpF69OTkgvPSF84mbOV0SqqHoxtvnol~~D1UNZspLUmJ0rPmPc-IPSehxJepC5gZbabF2kzOFKL1dfBlh1RvQNvNonveG0cJ3r6g__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA

Du har inte rätt att posta kommentarer