Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2022-05-01 11:30
Psykoser framkallar förändringar, så att antipsykotikan inte fungerar lika bra längre. Har för mig att efter ungefär 6 psykoser brukar effekten försvinna. När antipsykotikan inte fungerar ger inte psykosen dopaminförhöjning.
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-01 11:18
Eh, förstår inte riktigt.
-Man får väl återfall för att antipsykotikan inte fungerar och inte tvärtom?
Nissegossen
#2 Nissegossen 2021-07-09 06:19
Har inte legat inne på psykiatrin sedan årsskiftet 1986-1987 det tack vare injektioner med Trilafon.
Admin1
#1 Admin1 2018-12-27 19:56
Nackdelen om antipsykotikan förlorar effekt är att vårdbehovet ökar med 3-10 gånger. Men de flesta får effekt av Clozapine. Om effekten av Clozapine förloras kan kanske ECT göra att effekten återkommer. När antipsykotikan förlorar effekt, så är dopaminet inte förhöjt under psykos. Clozapin ger effekt för det verkar via serotonin och glutamat.

Du har inte rätt att posta kommentarer