Det kan vara svårt att ta sin medicin oavsett sjukdom och det tillhör den mänskliga naturen att inte göra det ibland.

Därför skall de som inte tar medicinen inte kritiseras utan istället få lösningar på sitt problem.

Depåinjektioner är ett bra sätt att minska medicinavbrott.

Problemet med medicinavbrott är inte bara psykosrisken utan också att psykiatern fattar felaktiga beslut - byte antipsykotika i tron att effekt saknas.

Det är svårt för psykiatern att avgöra om medicinen tagits och blodprov som mäter antipsykotikan är inte säkert heller.

Hoppet är depåinjektioner samt teknik, som avgör om tabletterna tagits.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-12-27 12:39
I Sverige får 30 % depåinjektioner, medan i USA är det bara 10 %. Men även depåinjektioner kan ge behandlingsavbrott hos 20 %. Det positiva är att skyddseffekten mot psykos kan vara 6-12 månader så det finns tid att övertala till att ta injektionen. Clozapine har lika lite behandlingsavbrott , som depåinjektioner, så Clozapine är bra av den anledningen också. Det nämner han inte, men i Sverige får 30 % Clozapine. I Sverige kan man säga att bara 40 % har ett lite sämre skydd mot behandlingsavbrott.
Geta
#1 Geta 2018-12-22 22:21
Förr blev man så dålig av medicinen att man helst avstod. Till exempel var Mallorol en hemsk medicin. Den gav svåra biverkningar.

Du har inte rätt att posta kommentarer