Idag får alltså 16 % inom 10 år antipsykotikafri vård

En 10 års uppföljning av mer än 100 personer efter första psykosen visade att inte få återfall i psykos gav största chansen till att avbryta antipsykotikabehandlingen.

Att ha avbrutit antipsykotikan var att vara utan antipsykotika minst 2 år och vara fri viktiga psykossymptom.

16 % kunde avbryta antipsykotikabehandlingen och bestod av fler män samt hade kortare tid av obehandlad psykos.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-12-19 17:15
Det vore spännande att testa depåinjektioner direkt efter första psykosen förr att se om fler kan avbryta medicineringen senare. Men det är inte säkert det lyckas för vissa med depåinjektioner avbryter den också (20 %), men det är färre än med tabletter. Det vore intressant och veta mer om de 16 %, som klarar sig utan antipsykotika. Har de social- och arbetsförmåga av normal klass igen. Inte säkert. Skall de klassas som friska måste arbetsförmåga och socialförmåga vara normal.

Du har inte rätt att posta kommentarer