Dagens riktlinjer för användning av antipsykotika till kvinnor med psykotiska sjukdomar under och efter graviditet är inte baserade på bevis från randomiserade kontrollerade prövningar.

Fastän etiska hänsyn hittills har stoppat användning av randomiserade kontrollerade studier inom detta område innebär fortsatt användning av antipsykotika hos dessa kvinnor i sig ett signifikant kliniskt och etiskt problem.

Bevis krävs från stora pragmatiska studier, som speglar rutinvård, undersöker en rad olika slutresultat och mäter risk och nytta både för mammor och barn, så att jämförelse mellan olika behandlingsalternativ kan göras skriver Cochrane i en utvärdering.

Källa:

Cochrane

Du har inte rätt att posta kommentarer