En svensk studie visar att med depåinjektioner med antipsykotika minskar dödligheten med 30 % jämfört med tablett behandling.

Tidigare har visats att inläggningar på sjukhus minskar med 20 - 30 % med depåinjektioner jämfört med tabletter.

Dödligheten var 50 % lägre under perioder med antipsykotika än utan antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Nissegossen
#4 Nissegossen 2021-07-09 06:11
Det har jag propagerat för länge, vet att det minskar på antalet inläggningar. Sedan ser en sjuksköterska en var 14de dag och kan fånga upp en som har tecken som tyder på psykos och fångar upp patienten direkt vilket är livräddande i sig själv.

Så injektioner, for go!

Injektioner ger färre psykoser, vilket gör att en psykos som är i sig själv dödande, Att förhindra en psykos är i sig livräddande
Geta
#3 Geta 2018-04-01 07:17
Dessutom kan det vara bra att få träffa en person från vården regelbundet vid injektioner. De märker då om något förändrats.
Zoidar
#2 Zoidar 2018-04-01 02:32
Alltså, om jag förstår det rätt så är injektioner bättre för de som har tendens att sluta med sina mediciner. Men om man inte tillhör den kategorin fungerar tabletter lika bra.
Admin1
#1 Admin1 2018-01-18 16:49
Många avbryter medicineringen säkert i tron att medicinen gör att de riskerar dö. Viktigt att visa att det är tvärtom och att dödligheten minskar med 50 % om man fortsätter med medicinen. Depåinjektioner kan också vara ett sätt att minska dödligheten. Tidigare har informationen om depåinjektioner varit motsägelsefull. Men tack vare svenska undersökningar vet man nu säkrare effekten av depåinjektioner.

Du har inte rätt att posta kommentarer