zoloft

Zoloft innehåller sertralin och är ett SSRI-antidepressiva, som höjer serotonin

En metaanalys på 26 kliniska studier på antidepressiva mot depression vid schizofreni visar att antidepressiva kan ha effekt mot depressionen.

Nackdelen var att studiernas kvalité var måttlig till låg och inga studier med hög kvalité fanns.

Rapporteringen av biverkningar var dåliga i studierna.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-12-15 17:30
Epidemologiska studier i Sverige tyder på att antidepressiva minskar dödligheten vid schizofreni med 40 %. Tyder också på effekt. Antipsykotika minskar dödligheten med 15 % bara. SSRI-antidepressiva används också mot ångest och har där delvist ersatt bensodiazepiner.

Du har inte rätt att posta kommentarer