Minst positiva var patienterna med delaktigheten i vård

Fler än 70 % tyckte att de fick tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar och fler än åtta av tio tyckte att vårdpersonalen förklarade behandlingen så att de förstod.

Minst positiva var patienterna med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård.

Läs mer i Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-13 13:09
För schizofreni kan det nog bli bättre. Det som behövs är en utförlig information om vad som händer när man avbryter medicineringen själv och får psykos. Om man inte får sådan information kan sjukdomen försämras och antipsykotika-effekten försämras. En stor del av sängarna inom psykiatrin upptas av personer ofta unga som avbrutit sin medicinering. Men kanske vore det bäst om apoteken skötte detta för de tillhör inte psykiatrin och uppfattas därmed kanske mer positivt. En del är förbannade på psykiatrin.

Du har inte rätt att posta kommentarer