hjärna

Svårtolkat, men kanske finns en ärftlig behandlingsresistens och en annan behandlingsresistens (orsakad av psykoser)

En genomgång av litteraturen har gjorts på hjärnröntgen på behandlingsresistent schizofreni.

Två teorier finns om behandlingsresistens och det är att det är en allvarligare sjukdom eller att det är en annan sjukdom.

Den här studien ger visst stöd åt båda teorierna. För minskning av grå substans, så har behandlingsresistenta större förändringar främst i främre delarna av hjärnan och vid tinningarna och neurokemiska processerna är också ganska olika.

Två PET studier tyder på att de med behandlingsresistens har en annan dopaminfunktion. 

Sammanfattningsvis verkar vissa neurobiologiska förändringar vara flytande mellan behandlingsresistent och de som får effekt, medan andra skillnader är definitivt olika och kan få användning för att diagnosticera dem med behandlingsresistens.

Läs mer hos Medscape.(Medlemskap gratis krävs för att läsa artikeln)

Läs Abstract i The Lancet Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-19 20:38
Behandlingsresistent schizofreni är en dyrbar historia för vården är 3-11 gånger dyrare än vanlig schizofrenivård. Antagligen beror de höga kostnaderna på fler psykoser och fler inläggningar samt ökat behov av gruppboende. Så stor ekonomisk betydelse har det och behov av bättre behandlingar finns. Det som är intressant med behandlingsresistens hos andra psykiska sjukdomar är att man då ofta använder antipsykotika,men aldrig Clozapine. Man tänker aldrig på det men det tyder ju på ett släktskap på sätt och vis med andra diagnoser, som är svårbehandlade också.

Den behandling idag, som kan vara intressant vid behandlingsresistent schizofreni är metakognitiv träning (MCT), som har bättre effekt mot vanföreställningar än antipsykotika. Ofta blir man nog inlagd på grund av psykos kanske kombinerat med aggressivitet. Mer forskning behövs på behandling mot aggressivitet. Mycket inläggningar orsakas säkert på det för man sticker ut och verkar farlig och får tvångsvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer