Kogntiva problemen vid schizofreni är handikappande och särskilt problem med minne och planering, eftersom det finns inga läkemedel mot detta, men väl annan behandling, som IPT-k (minnesträning).

Clozapine/Leponex kan förbättra kognitionen hos vissa och försämra den hos andra. En ny studie har visat att en nedbrytningsprodukt av Clozapine (N-desmetylklozapin, NDMC) förbättrade kognitionen och ju mer man hade av den jämfört med Clozapine desto bättre kognition.

Clozapine blockerar acetylkolin i hjärnan, medan NMDC har acetylkolineffekt på muskarinerga M1-receptorer , vilket förbättrar närminnet.

Att göra så att mer NDMC bildas hos de som får Clozapin eller att ta fram ett annat läkemedel, som ger samma effekt på M1-receptorerna som NMDC kan vara sätt att förbättra kognitionen.

Från Schizophreniaforum.org.

Läkemedelsföretaget Acadia har tidigare undersökt att ge NMDC mot schizofreni i kliniska studier, men dessa studier misslyckades. Acadia var inne på att kognitionen kunde förbättras redan för 10 år sedan. De testade dock ej kombinationen Clozapine och NMDC utan bara NMDC.  .

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-06-17 17:52
Inte säkert att det är korrekt, eftersom Acadias kliniska prövning misslyckades. Tror om det är rätt att det enkelt kan gå att spåra vilka som kan få förbättrad kognition - man kollar vilka som drägglar mest på natten. Det kan man göra genom att väga kudden. Samtidigt är det konstigt att man drägglar mest på natten. Kanske bildas det mer NMDC då? Ökad salivsekretion kan vara tecken på en kolinerg effekt. Motsatsen t.ex Akineton ger muntorrhet och sämre minne.

Det finns en intressant sak och det är att färre slarvar med Clozapinemedicineringen är normalt. Beror det på att vissa får bättre minne?

Sedan verkar elstimulering och magnetsfältsbehandling ge förbättrad kognition i mindre studier.

Du har inte rätt att posta kommentarer