John Nash

En artikel i den engelska tidningen The Guardian är kritisk till att Nobelpristagaren John Nash (1994) fått propagera för antipsykotika bl.a i filmen A Beautiful Mind, så framstår det som att Nobelpriset var nyare antipsykotikas förtjänst.

I verkligheten slutade han med antipsykotika 1970 redan (född 1928).

Anledningen att antipsykotikas inkluderades i filmen var att manusförfattarens mamma var framstående psykolog och hon var rädd för att sanningen kunde få folk med schizofreni att avbryta medicineringen.

Också en amerikansk organisation NAMI (National Alliance of Mental Illness) skall enligt rykten också önskat att medicinering togs upp i filmen.

Läs mer i The Guardian.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-06-04 12:48
I filmen hade han synhallucinationer, men inte i verkligheten, så de hade de också lagt till.
Geta
#3 Geta 2015-06-03 16:12
Det verkar som att man har spånat friskt i filmen A Beautiful Mind. Mycket är inte sant.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-03 15:02
Det jag är besviken på med Nash att han inte använde sin begåvning till att komma på smarta självhjälpsbehandlingar mot schizofreni. Tycker att han kunde ägnat sig åt sådana saker, när han inte forskade i matematik längre.
Admin1
#1 Admin1 2015-06-03 14:52
Schizofrenin förbättras efter 6 år och vissa förbättras ytterligare vid 40 års åldern och senare. Svårt att tolka Nash medicinavbrott eftersom det bara finns en enda Nobelpristagare världen med schizofreni = räcker inte till en klinisk studie med krav på minst 100 deltagare.

Det man kan konstatera att trots medicinfrihet, så kunde han inte fortsätta forska förrän han fick Nobelpriset 1994 och efteråt fick han en professur. Det verkar alltså som att arbetsoförmåga kan kvarstå trots medicinfrihet vid schizofreni. Det är svårt att veta om han blev friskförklarad för man kan bli det om man saknar symptom och har varit medicinfri i minst 2 år.

Effektivaste behandling mot vanföreställningar och bättre än antipsykotika är metakognitiv träning. Det var ju en smart kille och han kan ju gett sig själv någon slags metakognitiv träning och därmed lyckats hålla psykosen = vanföreställningar borta.

Du har inte rätt att posta kommentarer