Den engelska myndigheten NICE, som utvärderar medicinska behandlingar, har gjort en utvärdering av Latuda.

Latuda har effekt vid psykotiska symptom vid schizofreni och förebygger återfall i psykos. Verkar ge något färre återfall i psykos än Seroquel Depot.

Vanligaste biverkan är akatisi och trötthet.

Undvik att dricka grapefruktjuice, när du tar Latuda.

Vid bl. a diabetes, epilepsi eller kramper, ökad risk för QTc-förlängning och risk för högt blodtryck skall Latuda användas med försiktighet.

Läs mer om Latuda hos NICE.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-02-04 22:48
Det skumma är att Latuda verkar haft pris i England redan i september och det låter som det funnits där redan då på apoteken.
Ready
#2 Ready 2015-02-03 18:32
Jag tycker att det är oprofessionellt av de ansvariga att Latuda inte kommer till Sverige.
Admin1
#1 Admin1 2015-02-03 17:49
Latuda kan nog bli en konkurrent till Seroquel/Quetiapine på grund av återfallsrisken i psykos är lägre och effekten på depression. Sedan har Latuda mindre viktökning än Seroquel.

På grund av den ringa viktökningen blir det ett alternativ till Abilfy också. Men Abilify förlorar snart patentet och då blir Abilify mycket billigare. Sedan har Abilify fördelen med depåinjektion.

Du har inte rätt att posta kommentarer