Antipsykotika är kopplade till en lätt ökad minskning av både hjärnceller och nervkontakter jämfört med normala personer visar en ny studie under 9 år på bara 33 personer med schizofreni.

Medan normala personer hade 0,5 % hjärnvolymsminskning per år, så hade de med schizofreni 0,7 % per år (40 % högre).

Orsaken till ökningen vid schizofreni är okänd, men antipsykotika har föreslagits som förklaring.

Hjärnvolymminskningen försämrade inte schizofrenisymptom eller mentala funktioner.

Högre doser antipsykotika gav större minskning, men bevisar inte att medicinen är boven.

Läs mer hos US News.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2014-07-23 18:26
5,5 år åldre är hjärnan vid schizofreni enligt denna undersökning.

http://www.viska.se/index.php/component/content/article/4-nyhet/nya-roen/4885-hjarnan-aldras-snabbare-vid-psykisk-sjukdom
Geta
#6 Geta 2014-07-23 18:14
Inte känner jag mig som en 80-åring.
Admin1
#5 Admin1 2014-07-23 18:07
Hjärnan krymper hos alla, men mer vid schizofreni. Intressant att hjärnan åldras snabbare vid schizofreni, så om man är 60 år kan man ha hjärnan av en 70-åring. Man undrar om hjärnans accellerande åldrande har med krympningen att göra
Geta
#4 Geta 2014-07-19 16:46
Jag är väldigt skeptisk till detta att hjärnan har krympt hos schizofrena. Vilka är det som man har undersökt efter döden? Är det nya forskningsrön?
Admin1
#3 Admin1 2014-07-19 15:50
Det som vore intressant att studera är att jämföra hjärnvolymminskningen hos återhämtade med schizofreni med icke-återhämtade med exakt samma dos och antipsykotikapreparat.
stefan
#2 stefan 2014-07-19 15:45
"Hur skall man tolka resultaten..."

Alla håller inte med om detta, men jag förstår varför du skiver som du gör...

Mvh stefan
Admin1
#1 Admin1 2014-07-19 14:44
Viktigt att minnas:

1. Antipsykotika verkar inte ge hjärnvolymminskning hos bipolära, men borde gett det om antipsykotika ger volymminskning.

2. Antipsykotika botar inte schizofreni utan sjukdomen finns kvar hela tiden.

Hur skall man tolka resultaten. Jo den ökade volymminskningen beror på schizofrenin, som finns kvar trots medicinering. Vid högre doser antipsykotika har man sannolikt en värre sjukdom och därför större volymminskning.

Du har inte rätt att posta kommentarer