En undersökning på 26 psykiatrer i England visar att psykiatrer håller med om att delat beslutsfattande är viktigt vid medicinering med antipsykotika, men inom psykiatrin kompliceras situationen av invändningar om akuta psykoser, brist på insikt och patientens förmåga att vara involverad och åsikten att psykiatern måste ingripa och fatta beslut i patientens bästa intresse.

Denna attityd är unik för psykiatrin och i annan vård förlorar inte patienten medbestämmandet så fort man är oense om behandlingen.

Kanske patientens ökande makt och större användning av återhämtningsmodellen kan göra att personer med psykos kan få ökad kontroll.

Antipsykotika kan ju ha sina problem och vi är skyldiga dem med psykos att mer bestämma preparat, dos och behandlingstid.

Läs mer i The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-07-15 19:09
Det är inte så lätt för patienten heller med delat beslutsfattande. Är man nyinsjuknad så har man ju inga erfarenheter och inga erfarenheter av antipsykotika. För att delat beslutsfattande i samband med vårdplanering skall bli framgångsrik krävs nog en brukarrådgivare med lång erfarenhet. En patient kanske uppskattar andra patienters erfarenheter och är mer benägen att lyssna på den än en läkare.

Du har inte rätt att posta kommentarer