Viskagubbe

Antipsykotika har två huvudeffekter – minskning av psykossymptom och minskning av återfall i psykos.

Viktigast är minskning av återfall i psykos, eftersom återfallen ger inläggning, ökad risk för funktionsförluster, lång återhämtningstid och den antipsykotiska effekten kan gå förlorad.

Det är viktigt att snabbt upptäcka om den antipsykotiska effekten förlorats för att kunna minimera psykoserna och därmed skador.

Viska har därför utarbetat en enkel metod för att upptäcka detta – återfallsindex, som bör införas i journalerna för de med schizofreni.

Om man inte använder antipsykotika vid schizofreni, så fås en 80 % risk för psykos per år, vilket betyder att 2 återfall inträffar i genomsnitt på 2 ½ år.

Återfallsindex är alltså psykoser på 2 ½ år och 2 indikerar ingen effekt av antipsykotika.

Nu är medicinavbrott en vanlig orsak till psykos och inläggning, därför bör blodprov tas vid varje återfall och läkemedelskoncentrationen bestämmas för att kunna utesluta att medicinavbrott är orsaken.

Om vården använder denna metod kan förlorad effekt upptäckas tidigare och Clozapine insättas för att hämma psykosutvecklingen och den negativa spiralen.

Kommentarer   
Bitte
#17 Bitte 2013-05-19 21:40
De brukar i regel hålla i sig i 3 veckor.
Admin1
#16 Admin1 2013-05-19 21:36
Stämmer Bitte, men en obehandlad hysterisk psykos kan efter en längre tid övergå i riktig psykos. De hysteriska psykoserna brukar vara väldigt dramatiska jämfört med vanliga psykoser. Det finns ett tydligt dramatiskt inslag där.
Bitte
#15 Bitte 2013-05-19 21:24
En hysterisk psykos behandlas med psykoterapi, inte med neuroleptika (vilket kan förvärra tillståndet).
Admin1
#14 Admin1 2013-05-19 21:17
Hysteriska psykoser är nog inte så vanliga, även om jag i och för sig misstänkt det ett par gånger här. Oftast får man väldigt bra effekt av antipsykotika som nyinsjuknad, men sedan efter återfall kan effekten försämras. En av sex får försämrad effekt av antipsykotika efter återfall.
Geta
#13 Geta 2013-05-19 21:13
Kan det inte vara en hysterisk psykos om inte antipsykotikan har någon effekt?
Bitte
#12 Bitte 2013-05-19 21:13
Min läkare vet om riskerna, men eftersom jag så gärna vill försöka sluta med medicinering, så sa hon okey. Men så fort jag börjar känna av någon form av psykos så har jag mediciner hemma. Min läkare litar på mig.
Men så är det ju så att en läkare inte kan hindra sin patient att sluta med medicinering om man mår okey. Det är inte förrän när man blir hämtad av polis eller så som dom kan tvångsmedicinera en.
Admin1
#11 Admin1 2013-05-19 21:00
Det går att förstärka effekten av antipsykotika på återfall med psykosociala behandlingar till 5 % psykosrisk har jag läst i Schizophrenia for Dummies. Men den föreslagna metoden skall som sagts användas för att tidigare än idag upptäcka de som får otillräcklig skyddseffekt av antipsykotika och som har ständiga psykoser. Det gäller att tolka sjukdomens signaler tidigt och rätt.
Isa-Alise
#10 Isa-Alise 2013-05-19 20:55
Snarare att risken för återinsjuknande ligger på ca 10% med välskött medicinering.
Isa-Alise
#9 Isa-Alise 2013-05-19 20:53
Bland mina många vänner med psykoserfarenhet så insjuknar de bara om de slutar med medicinen, inte annars. Det är vad jag sett under en 20-års period. Jag tror det är fel att risken för insjuknande med medicin är 40% per år, den är lägre än så.
Admin1
#8 Admin1 2013-05-19 20:43
Det jag baserar det hela på är att antipsykotika halverar psykosrisken från 80 % till 40 %. Det måste betyda att utan antipsykotika är risken för psykos 80 % per år. Det låter ganska rimligt, men många är nog överraskade över att antipsykotika inte har bättre skyddande effekt. Är man extremt noga med medicineringen så är dock psykosrisken 25 %

Du har inte rätt att posta kommentarer