Personer med schizofreni som är vita europeer har 1,8 gånger större risk att vara behandlingsresistenta dvs inte få effekt av antipsykotika än icke-vita europeer har en kanadensisk undersökning kommit fram till.

Forskarna tror att detta kan bero på att icke-vita europeer får högre doser av antipsykotika och oftare depåinjektioner, vilket gör att de får bättre effekt.

Läs mer hos NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer