Tre olika metoder finns:


1. sluta direkt med läkemedel A och påbörja läkemedel B i full dos


2. långsamt trappa ner läkemedel A medan läkemedel B påbörjas i full dos.


3. långsamt trappa ner läkemedel A medan läkemedel B långsamt trappas upp till full dos.


Varje metod har fördelar och nackdelar. Metod 2 och 3 kan minska risken för återfall, men öka risken för biverkningar. Krånglig dosering kan förvirra somliga - särskilt de med kognitiva störningar - öka risken för biverkningar och att behandlingen avbryts.

Att sluta tvärt, som i Metod 1 är mer bekvämt, men vissa kan känna utsättningseffekter (som med Leponex). Inga riktlinjer finns hur snabbt övergången skall göras i 2 och 3, men för inlagda kan det ske på 3-7 dagar medan det i öppenvård kan kräva 1-3 veckor.

Rekommendationen är att alla 3 metoder kan användas utom för Leponex. Vid Leponex används metod 3 för minimera kolinerga effekter och återkommande psykos.

Källa:

Elizabeth A. Winans
Switching antipsychotics: A balanced approach to ease the transition
Current Psychiatry Augusti 2003

Du har inte rätt att posta kommentarer