SBU har idag publicerat två böcker som berör schizofreni. Läkemedelsbehandling vid schizofreni och Patientens delaktighet vid schizofreni.

I Läkemedelsbehandling vid schizofreni står:

För personer med schizofreni kan bättre läkemedelsbehandling rädda liv.

Av andra generationens läkemedel har klozapin (Clozapine), olanzapin (Zyprexa) och risperidon (Risperdal) bättre effekt på psykotiska symtom vid schizofreni än första generationens läkemedel. Därför bör rekommendationerna om läkemedelsbehandling vid schizofreni ses över.

Förekomsten av såväl allvarliga som mindre allvarliga biverkningar är olika hos olika läkemedel. Biverkningarna är vanligen dosberoende.

Läkemedelsbehandling är generellt sett kostnadseffektivt, men det brister i jämförelser mellan enskilda preparat.

Läs artikel som också nämner amisulprid (Solian) i Läkemedelsvärlden.

Byte till klozapin kan minska självmordsrisken i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2012-11-26 18:56
Jag undrar om inte nyinsjuknade borde få Abilify eller Zeldox för att minska risken för viktökning initialt. Nyinsjuknade får i regel bra effekt av antipsykotika, vilket gör att man inte behöver det starkaste preparaten. Vid otillräcklig effekt kan Risperdal, Solian och Zyprexa provas i nämnd ordning.
Geta
#3 Geta 2012-11-22 14:25
Amisulprid är Solian.
Admin1
#2 Admin1 2012-11-22 14:07
Helt rätt! Zyprexa är olanzapin, Risperidon är Risperdal och klozapin är Clozapine eller Leponex.
Bitte
#1 Bitte 2012-11-22 10:03
olanzapin är väl Zyprexa ?

Du har inte rätt att posta kommentarer