PET-scan

De som är behandlingsresistenta och inte får effekt av antipsykotika har en lägre tillverkning av dopamin än de som får effekt av antipsykotika enligt en engelsk studie.

Dopaminsyntesförmågan hos de behandlingsresistenta var jämförbar med normala friska personer, vilket tyder på att antipsykotika har endast effekt hos de med en förhöjd dopaminsyntes.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer