hjärna

Både personer med schizofreni, som fått antipsykotika och de som aldrig fått antipsykotika har en signifikant minskning i hjärnvolym enligt en ny metaanalys studie.

De som fått antipsykotika hade en minskning av intrakraniell och total hjärnvolym på 2 % och 2.6 %.

Motsvarande siffror för de som aldrig fått antipsykotika var 1,7 % och 2 % dvs 30 % större minskning hos de som fick antipsykotika.

Läs mer hos NEWSMedical.