Tonåringar, som drabbas av psykos får snabbt en minskning av hjärnvolymen under 2 år enligt en ny studie.

Minskningen drabbade dock ej de med bipolär.

Det verkar inte som om antipsykotikan ensamt framkallat denna minskning i hjärnvolym, eftersom de med bipolär också använde antipsykotika utan att få en minskning av hjärnvolymen.

Eftersom det finns tidigare rapporter om att antipsykotika kan minska hjärnvolymen tror man att antipsykotika kan ha svagt bidragit även här, men att det kan inte vara ensam orsak.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2012-01-23 15:09
Läkemedelsmyndigheterna har inte kommit med några varningar om neuroleptika och hjärnpåverkan trots att neuroleptika används vid ångest och depression dvs icke-psykotiska tillstånd. De rapporter som har kommit är därför inte tillräckligt tillförlitliga eller bevisande. Antagligen krävs bättre bevis för att myndigheterna skall reagera och enligt denna undersökning är det ju främst själva psykosen som verkar minska hjärnvolymen.
Vatten
#6 Vatten 2012-01-22 22:02
Vad vi dock vet är att minskningen av hjärnans volym sker snabbare vid Schizofreni än vid andra tillstånd. Men att även bär neuroleptika getts till apor så minskar deras hjärnvolym ned.. I länken tidigare kan vi också se att friska försökspersoners hjärnors storlek minskades ned.

Anledningen till att man väljer ungdomar med bipolär sjukdom och tittar på effekten av deras neuroleptika användning är helt enkelt att det verkar vara skov som drar ned storleken på den gråa massan i deras hjärnor, det går alltså inte att dra någon generell slutsats av det annat än just resultatet. Den tidigare studien om "defladed brain" är välgjord och dessutom gjord på friska försökspersoner.


1 Finns det några vetenskapliga stöd för att neuroleptika i sig självt inte minskar ned på hjärnans volym hos huvudgruppen som använder neuroleptika?

2 Finns det några stöd för att neuroleptika inte minskar ned hjärnvolymen hos alla som använder det en tillräckligt lång tid?
Isa-Alise
#5 Isa-Alise 2012-01-22 20:54
Det är säkert en dosfråga. De tidigare studierna hade nog höga doser neuroleptika, och såg en större minskning av hjärnvolym, medan doserna nuförtiden är relativt låga och inte påverkar hjärnan lika mycket. Dessutom ger flera av de nyare medicinerna inte lika fullständig dopaminblockad som de äldre preparaten, och är nog därmed också "snällare".

Hoppas ingen tog illa vid sig av våra skämt. Men ibland måste man få skratta åt eländet.
Admin1
#4 Admin1 2012-01-22 20:38
Det som är intressant här är att antipsykotika i sig inte minskar hjärnvolymen, eftersom de med bipolära psykoser inte fick någon minskning. Sedan verkar inte antipsykotika minska hjärnvolymen vid schizofreni lika mycket som man sett i två andra studier utan här sågs bara en svag effekt. Det verkar som det krävs fler studier innan man vet säkert vad som gäller.
Isa-Alise
#3 Isa-Alise 2012-01-22 20:14
Well, you did go see a shrink...
Geta
#2 Geta 2012-01-22 18:19
Haha...att skriva i Fass om biverkningar...krymper din hjärna. Kan undra när den biverkningen dyker upp i bipackslappen?
Vatten
#1 Vatten 2012-01-22 17:51
Det låter intressant, Haldol (adhd-npf.com/mindre-hjarna-pa-rekordtid-medicinen-finns/) är sedan tidigare känt som innehavare av världsrekordet att minska ned hjärnans densitet på kortaste tid. Både Olanzapine och Haloperiodol minskar ned hjärnvolymen hos tex apor, om detta inte gäller i just tonåren är det intressant, men är det någonsin relevant? Då det föreligger ganska robusta belägg för att de minskar ned hjärnans volym över tid. I tonåren har de dock inte använts så länge vilket kan vara en viktig orsak till att de inte hunnit kunna krympa hjärnan än.

Konstigt att de inte skriver ut "Krymper din hjärna" på förpackningen! Men det kanske inte går lika lätt att kränga då? Hursomhelst så verkar man prestera nyhetsresultat som vill prata om alt annat än just det.

Neuroleptica deflates the brain (www.nature.com/news/2010/100606/full/news.2010.281.html), tar upp mer om det spännande ämnet.

Du har inte rätt att posta kommentarer