Depåinjektioner med antipsykotika kan signifikant minska risken för inläggningar vid schizofreni jämfört med motsvarande tablettbehandling enligt en stor finsk studie.

Studien visade också att nyinsjuknade som fick antipsykotika i tablettform så avbröt 54 % medicineringen inom 30 dagar.

Forskarna tror att detta kan vara orsaken till att schizofrenin har så dålig prognos - psykoser ger försämring.

Efter två års uppföljning kom man fram till att de med depåinjektioner hade bara en tredjedel av inläggningarna än de som fick tablettbehandling.

Av tablettbehandlingen hade Risperdal, Zyprexa och Clozapine mindre risk för inläggning än andra antipsykotika.

De som använde antipsykotika hade mindre risk att dö än de som inte använde antipsykotika.

Läs mer i Medscape. (Medlemskap krävs för att läsa artikeln).

Du har inte rätt att posta kommentarer