EU:s läkemedelsmyndighet har godkänt Xeplion depåinjektion mot schizofreni. Xeplion innehåller paliperidon-palmitat och är ett depåpreparat av Invega.

En spruta ger effekt i 4 veckor. Preparatet kommer säkert att snart finnas på apoteken.

Läs mer på Pharma Times.