EU:s läkemedelsmyndighet har godkänt Xeplion depåinjektion mot schizofreni. Xeplion innehåller paliperidon-palmitat och är ett depåpreparat av Invega.

En spruta ger effekt i 4 veckor. Preparatet kommer säkert att snart finnas på apoteken.

Läs mer på Pharma Times.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2020-05-03 14:28
Generiskt Xeplion kommer snart till EU för det är preliminärt godkänt. Det heter paliperidon och har samma tillverkare som Xeplion.
https://www.medscape.com/viewarticle/929845
Admin1
#1 Admin1 2015-05-14 15:52
I USA har fabrikanten ansökt om att en injektion av Xeplion ger effekt i 6 månader. Tydligen finns en undersökning, som stödjer detta.

http://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=88228&sid=2

Du har inte rätt att posta kommentarer