Nästan hälften av personer med schizofreni lyckades sluta röka med rökavvänjningsmedlet Champix och kognitiv beteendeterapi enligt en ny undersökning.

Vid schizofreni så brukar man snabbare börja röka igen, när man försöker att sluta.

Psykotiska symptom minskade också något efter rökslutet.

Läs mer på Doctors Guide.