I artikeln sammanfattas resultaten från tre stora studier som jämfört förs­ta och andra generationens antipsykotika, och data presenteras beträffande såväl behandlingseffekter som biverkningsprofiler för dessa läkemedel.

Resultaten från dessa studier visar att det i högre grad är biverkningsprofilen än skillnaderna i effekt som bör ligga till grund för val av antipsykotiska läkemedel, och med undantag för Leponex/Clozapine skiljer sig inte gruppen andra generationens signifikant från första generationens avseende antipsykotisk effekt.

Läs mer i Läkartidningen.