Nyare antipsykotika de sk atypiska är den största läkemedelsgruppen i USA försäljningsmässigt.

Det beror på att de nya preparaten är dyra och att användningen har utökats från schizofreni och bipolär till ångest och depression.

Det börjar dock höras kritiska röster mot denna utveckling att atypiska antipsykotika ökar så mycket i användning.

Läs mer FiercePharma.

I Sverige är antipsykotika den fjärde mest sålda läkemedelsgruppen.

Du har inte rätt att posta kommentarer